Smluvní pojišťovny

Naše zařízení má uzavřenou smlouvu s následujícími pojišťovnami:

    111    Všeobecná zdravotní pojišťovna
    201    Vojenská zdravotní pojišťovna
    205    Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
    207    Oborová zdravotní pojišťovna
    211    Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
  •     Klienty jiných pojišťoven ošetříme po vzájemné dohodě.